Il-poeta nazzjonali jidher ispirat miż-żmien li jgħaddi u jeqred. Jiftaħ il-poeżija b’ritorn lejn it-tfulija f’kuntrast max-xjuħija. Iż-żmien li huwa s-suġġett tal-poeżija li jħalli t-timbru tiegħu fuq kollox. Wiċċ il-bniedem li jisfa vittma taż-żmien bil-marki fuqu msejħin: tikmix.