Laurence Mizzi jippreżenta ironija drammatika hekk kif il-protagonist jagħti l-impressjoni li hu kapaċi f’kollox iżda fir-realtà ma jirnexxi f’xejn. Is-Sur Tonin kien iħobb l-attenzjoni u kien lest jagħmel minn kollox biex jiksibha anke jekk jonqos mir-rispett lil martu.