Ir-Referenza għall-Kuntest tal-2018 tislet l-aħħar parti tan-narrattiva fejn ħarset l-awtur iddur fuq l-istennija tar-riżultat tal-elezzjoni. Kuntrast fl-atmosfera ta’ qabel u wara r-riżultat fejn deher biċ-ċar li nbnew wisq kastelli fl-arja. Ir-raħlin approfittaw ruħhom mis-Sur Tonin bi tpattija ta’ kemm-il darba l-politikanti jgħadduhom biż-żmien u jinsewhom.