Komponiment Letterarju (2018/IIA) – Ix-xebh bejn l-eleġija ta’ Anton Buttigieg u l-ballata ta’ Dwardu Cachia jitqanqal biż-żwieġ ta’ koppja li sfortunatament ma jkollhiex ix-xorti li tibni futur minħabba li l-mewt tisraq lil wieħed mill-protagonisti. (2018/IIB) – Il-mewt li tħoll l-għaqda bejn tnejn li sseħħ fuq l-altar. L-uġigħ ta’ qalb li jesperjenza Anton Buttigieg bil-mewt għal għarrieda ta’ martu fejn safa armel.