L-użu tal-kmand juri lill-poetessa f’kontroll assolut fejn se taqla’ l-balla minn fuq l-istonku u mhux lesta tbaxxi rasha għal mod kif ġiet ittrattata mill-persuna li ħabbet. Turi diżapprovazzjoni għal mod kif il-figura maskili neżża’ mid-dinjità lilha bħala mara.