Komponiment Letterarju (2019/IIA/M) – Il-mara li ġiet miċħuda mill-imħabba u tħalliet issoffri jikkundanna lill-maħbub tagħha li ttratta das-sentiment bħallikieku logħba. (2018/IIB/S) – It-tbatija wara li tagħraf tħobb iżda l-imħabba ma tiksibhiex lura hija weġgħa eterna. (2017/IIB/S) – Maria Grech Ganado tispiċċa vittma għaliex ħabbet bla limitazzjoni. L-imħabba li twasslek tweġġa’ minħabba li l-bniedem u ċ-ċirkostanzi jinbidlu.