L-istudent jingħata żewġ ċirkostanzi fejn ix-xogħol letterarju ispira lill-eżaminatur fil-karti tas-snin preċedenti fl-Eżami taċ-ĊES. Jien ħareġet f’Mejju tal-2018 bħala referenza għall-kuntest kif ukoll f’wieħed mill-komponimenti letteraji fl-2020. L-istudent irid iwieġeb skont is-silta li ngħata u l-kelma muftieħ fit-titlu tal-komponiment mingħajr ma jagħti taqsira tax-xogħol iżda analiżi kritika.