Victor Fenech jispira ruħu mill-aspetti romantiċi fejn kollox huwa sabiħ u tajjeb fejn kull azzjoni sseħħ f’isem l-imħabba u dak li jeżisti madwarna huwa sabiħ. Dan f’kuntrast mar-realtà fejn l-uman ma jridx ikun prużuntuż u jemmen fiċ-ċokon tiegħu.