Jippreżenta kwalitajiet li possibilment jista’ jitwaħħdu mal-personalità tiegħu. Victor Fenech isemmi l-idealiżmu kontra dak li hu prattiku. Jemmen f’moviment ħieles tal-persuni f’dinja perfetta filwaqt li jirrikonoxxi d-diffikulta’ biex wieħed jiftiehem.