Referenza għall-Kuntest (2019): Manwel Magri jippreżenta ħrafa miġbura minn fomm in-nies imnebbħa mill-element fantastiku fejn is-sitwazzjoni tidher impossibli li sservi ta’ tagħlima fl-aħħar. Silta msejsa fuq djalogi għaliex fiha diversi karattri li jissemmew bl-irwol tagħhom. Ħrafa bi stil narrattiv fejn l-episodji jseħħu wieħed wara l-ieħor f’ordni kronoloġika.