Ħrafa fejn turi l-qerq tas-sinjur fuq il-fqir iżda dan tal-aħħar jieħu dak mistħoqq lilu. Rakkonti li kienu jnisslu tama meta d-dalma taqa’ fuqhom malajr wisq. Dak li jidher impossibbli fil-ħajja jista’ jseħħ bl-għajnuna ta’ kulħadd u b’hekk il-bniedem għandu jibqa’ umli u jaċċetta kull għajnuna u parir.