Novella li tistrieħ fuq relazzjoni immaġinarja li diffiċli tiżviluppa minħabba l-mod ta’ komunikazzjoni kien limitat min-naħa waħda biss. Marta mtliet bl-ansjetà u emozzjoni ta’ biża’ u kurżità fl-iskoperta li ssir taf lil dan il-persuna anonima.