Il-bniedem li jibni aspettattivi kbar fil-ħajja u d-dispjaċir ikun ikbar. Marta li kienet wisq aljenata tistenna l-ittri minflok ħadet irwol attiv biex issir taf il-persuna anonima li fl-ittri stess żvela dettalji personali. Il-pustier u l-pittur kienu l-istess persuna li pprova jiġbed l-attenzjoni ta’ Marta iżda din dejjem għalqitlu l-bieb f’wiċċu.