Il-persuna anonima kien isibha diffiċli jikkomunika permezz tal-interazzjoni soċjali b’hekk uża mezzi oħrajn li komplew biegħdu liż-żewġ protagonisti. Il-pustier-pittur li għeb bħalma għeb kliemu u l-kuluri tal-pittura minħabba l-karattru introvert tiegħu. Kliem li qanqlu sentimenti iżda ħallew lil Marta mxennqa li ġġarrabhom bi storja bla tmiem. Referenza għall-Kuntest (2017)