Komponiment Letterarju (2019) – Il-Koranta kienet ixxerred biki ta’ uġigħ minħabba l-għaġir iebes tar-raħlin fil-konfront tagħha. Dakinhar taż-żwieġ il-biki ta’ ferħ kellu jinbidel ukoll f’wieħed ikrah minħabba lir-raħlin ma riduhiex tiżżewweġ. (2018) Qalb l-għollieq, il-ħurrieq u x-xewk li offrietilha ħajjitha, il-protagonista tiġi ppremjata bl-imħabba u ħajja ġdida ma’ Indri.