Indri mibgħut minn San Ġużepp kellu jnessieha mit-tbatija kollha li għaddiet minnha bit-tgħanniqa tiegħu u bir-referenza b’isimha proprja. Referenza għall-Kuntest (2019) – Ir-raħlin kienu jsejħulha b’laqamha biex iweġġgħuha u jneżżugħha mill-identità. Huma ma kinux jafuha personalment imma superfiċjalment biex jiddieħku biha. Silta deskrittiva fejn ningħataw dettall tal-ilbies, il-karattru, l-emozzjonijiet u r-relazzjoni mar-raħlin.