Referenza għall-Kuntest (ĊES 2017 IIA) L-ibbuljar jiġi kkundannat bi vjolenza fuq annimal li ma setax jiddefendi ruħu. L-ammirazzjoni tal-qarrej iddur fuq Geraldine li ma ħallietx lil Freddie jkompli jbeżża’ bi kliemu u l-azzjonijiet tiegħu lil ħaddieħor. (Komponimenti Letterarji) Ir-relazzjoni bejn Trevor Zahra u l-ġenituri ddur ma’ dixxiplina stretta, liema ndħil iwassal biex joħnoq l-iżvilupp personali tat-tfal. Il-memorja tal-avventuri tat-tfulija jibqgħu friski u sbieħ f’Zahra.