Il-theddida tas-swat twassal biex il-protagonista jtemm il-ħbiberija ma’ Geraldine kontra qalbu. L-indħil tal-adulti ma jħallix lit-tfal jiżviluppaw il-karattru u l-ġibdiet tagħhom f’ħinhom. Il-memorja tad-adulti tibqa’ waħda negattiva f’moħħ Zahra għall-kuntrarju ta’ Geraldine li urietu dinja oħra fil-bidu ta’ żgħożitu interpretazzjoni metaforika tal-aħħar żewġ versi.