Marjanu Vella kiseb motif mill-ġdid f’ħajtu biex iterraq fil-vjaġġ eżistenzjali li jgħinu jifhem lilu nnifsu u l-iskop ewlieni tal-eżistenza tiegħu. It-tiftix tal-Jien huwa kontinwu iżda Vella rrikonoxxa li jagħti priorità u jippreserva l-aspetti pożittivi u jostor fid-dlam dawk negattivi.