Referenza għall-Kuntest (2018) – Emozzjonijiet ta’ mħabba u dispjaċir minħabba l-marda li nħakem minnha l-kelb. L-atmosfera mudlama, bix-xita u l-kesħa jirrappreżentaw il-ħsus kiebja tal-protagonista fejn jerfa’ r-responsabiltà u jammetti t-tort bħala bniedem sensittiv. (2016) – Narrattiva b’ħasra lejn il-kelb bla saħħa bl-użu tal-ewfemiżmu minħabba li ċertu kliem huwa iebes u jbeżża’.