It-tislima lil kelb issir b’ismu filwaqt li titfaċċa l-emozzjoni ta’ ħtija għalkemm jiġġustifika li għamel kulma seta’. Ġużè Ellul Mercer jaqsam dan ir-rakkont sabiex ma jkomplix jsorr l-uġigħ għat-telfa ta’ Bobby u jitfa’ dawl fuq il-bżonn li wieħed ma jostorx kollox.