Mill-pinna ta’ politikant, Lino Spiteri juri l-kilba għall-voti waqt li l-protagonista qiegħda tgħix ir-realtà kiefra ta’ faqar estrem. Il-ġrieden rappreżentattivi ta’ Ċensina fejn it-tnejn jaraw kif jagħmlu biex isalvaw f’soċjetà li twarrabhom kontinwament.