Lino Spiteri juri r-realtà ħarxa ta’ wħud fejn ħajjithom tathom bis-sieq u spiċċaw jgħixu ħajja bla dinjità. Id-deputat isibha diffiċli biex jesprimi ruħu quddiem dik il-miżerja, fejn kull mistoqsija hija mwieġba b’sempliċi ħarsa madwaru.