Komponiment Letterarju (2016) – L-esklużjoni soċjali li tikxef l-eżistenza tal-klassijiet soċjali anke meta wieħed jaħseb li dawn intemmu. (2015) – Ir-referenzi politiċi jsiru biex jikkundannaw lill-politikanti li jieħdu ġurament falz għaliex jonqsu milli jtejbu ħajjiet iċ-ċittadini. Jieħu azzjoni biss f’każijiet estremi li jikxfu l-inabiltà li jieħdu deċiżjonijiet f’ħinhom u f’waqthom.