Referenza għall-Kuntest (2019) – Ċensina li tgħix f’solitudni f’qagħda miżera b’insulti u tgħajjir mill-ġara. Il-qarrej li jissimpatizza mal-protagonista u jikkundanna lil dawk li xekkluha. Il-metafora fid-‘… diska li jdoqq max-xjuħ…’ turi kemm għall-politikanti, iċ-ċittadini jfissru voti u xejn aktar. L-istat inuman li tgħix fih qanqal lid-deputat biex iwettaq dmiru.