Lino Spiteri jtemm kitbietu billi jagħti importanza lil dawk emarġinati u kif il-politika għandha dmir li ttejjeb u telimina l-klassijiet soċjali li għadhom jeżistu madwarna. Il-kundanna tinħass b’saħħitha fil-konfront tal-ġara għaliex tirrappreżenta soċjetà li tgħix fuq l-azzjonijiet ħżiena fuq ħaddieħor.