Għalkemm Fajsal u Kablan kienu t-tnejn immigranti, l-irġulija mhix l-istess. Kablan jitqies bħala traditur u bniedem bla prinċipji sodi għax ġiegħel lill-immigranti l-oħra jbatu bid-deċiżjoni egoista tiegħu. Rakkont reali li juri t-tbatija kontinwa u r-rassenjazzjoni mill-ħajja bla ebda protezzjoni.