Komponiment Letterarju – (2017) L-imħabba li tispikka bil-kollezzjoni miġbura mill-protagonist sabiex iżomm il-memorja ħajja ta’ martu. (2015) It-tifkiriet sbieħ lura fuq il-bank tal-iskola bejn it-tliet protagonisti. – Il-ħbiberija sinċiera fejn l-awtur kien ta’ spalla għal sieħbu f’mumenti iebsa.