L-imħabba lejn l-omm tisboq dik lejn l-istamperija. Il-fraġilità tal-omm f’kuntrast mar-rakkont mill-passat b’rabta mad-dinja tal-kotba speċjalment it-talba li tisma’ xi ħaġa ġdida. Maurice deskritt dgħajjef hekk kif martu tilfet saħħitha.