Komponiment Letterarju – Ir-relazzjoni ta’ Lina mal-ġenituri tagħha hija kuntrastanti minħabba li lkoll jappartjenu għal żminijiet differenti li kellu impatt fuq il-prinċipji tagħhom. Iċ-ċaħda tat-twelid ta’ tifla għal fomm u qalb siekta mill-missier. L-imħabba b’saħħitha imma qatt espressa jew murija skjava ta’ mentalità li trażżan is-sentimenti.