Ħrafa tradizzjonali Maltija addattata minn Josette Grech Illustrazzjonijiet ta’ Matt Stroud fuq ideat ta’ Jason Vella Pubblikatur: Klabb Kotba Maltin f’kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu Is-serp ta’ ħafna rjus imur jisraq it-tuffieħa tad-deheb mill-għalqa tas-sultan. Is-sultan u wliedu jippruvaw jaqbduh. Min ser jirnexxilu jaqbad lil dan is-serp?