Il-Ħarsa f’għajnejn Marija (pġ 93/94): Referenza għas-Seklu 20 fejn Francis Ebejer jippreżenta lil Marija bħala t-tieni dixxendent ta’ Rużann. Il-preżenza ta’ mara f’soċjetà maskilista turi l-bżonn ta’ emanċipazzjoni fejn l-argumenti bejn l-irġiel kixfu l-orgolju, in-nuqqas ta’ għarfien u l-illitteriżmu fost niesna.