Il-Baruni Mark-Antonin jintervjeni sabiex ħuh jagħmel eċċezjoni ma’ Karmenu dwar il-ħlas tal-kera minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja wara l-attakk tax-Xuxana. Nassistu għal kontroll assolut tal-Baruni fuq kull deċiżjoni li jieħdu dawk tal-klassi l-baxxa, bi skop li jibqa’ jikkontrollahom u jistagħna minn fuqhom. (pġ 89/90)