Il-Ħarsa f’għajnejn Karmenu (pġ 83-86): Frott l-imħabba bejn żewġ individwi intelletwali minn klassijiet soċjali differenti twieled Karmenu. L-ewwel dixxendent li għalkemm affaċċja problemi finanzjarji u opinjonijiet kuntrastanti kien konvint li joffri t-tagħlim lil uliedu.