Is-Sistema Fewdali mmexxija min-nobbli b’għeruq barranin li għamlu artna l-art tagħhom. Sistema li tikkontrolla ħajjet il-bdiewa billi tobbligahom iħallsu ċnus għoljin biex ftit jifdlilhom biex imantnu l-familja. L-anonimita’ tal-Baruni x-xiħ f’kuntrast mal-Baruni Mark-Antonin li jħaddnu mentalitajiet differenti għalkemm tal-istess demm nobbli iżda prodott ta’ żminijiet differenti. (pġ 76)