Bidu tal-analiżi diretta mir-Rumanzett: Malta primittiva art għammiela b’deskrizzjoni ta’ Rużann bħala bint il-bdiewa mehdija fix-xogħol iebes tar-raba’. Il-kulur kaħlani tal-baħar li jgħasses lil gżiritna bħalma l-għajnejn ta’ Rużann jgħassu lid-dixxendenti lejn ħajja aħjar. (pġ 75)