Francis Ebejer juri kif l-antenati tagħna kellhom bżonn lil uliedhom biex ikomplu fuq l-istess passi bl-idea ta’ KONTINWITÀ. Rużann riedet lid-dixxendenti tagħha jimxu t-triq tal-progress u jirnexxielhom jikkonvinċu lill-Maltin l-oħra biex b’mod kollettiv isseħħ l-emanċipazzjoni (bidla ‘l quddiem fl-għejxien).