(PRATTIKA) – Il-ħarsa f’għajnejn Pietru (L-Ewwel Parti).