Rumanzett storiku mnebbaħ mill-ġrajjiet ewlenin tal-istorja ta’ Malta. Avvenimenti li sawru l-Identità Maltija bi sfida iebsa lejn missirijietna. Il-fewdaliżmu li ħaddem sistema ta’ obbligazzjonijiet lejn il-kolonjaliżmu Ingliż b’żewġ ġwerer dinjija li ħallew riperkussjonijiet koroh fuq gżiritna u niesha.