Francis Ebejer isawwar ir-rumanzett ‘Il-Ħarsa ta’ Rużann’ ma’ dati storiċi li kienu determinanti fl-iżvilupp ta’ dan il-poplu u artna. Żewġ sekli sħaħ li fihom nassistu għal sistemi politiċi li ħallew impatt fuq livell soċjali fl-għejxien ta’ niesna.