Pietru huwa l-moħħ intelletwali li kliemu kien profond u xejn superfiċjali. Jirrikonoxxi li kull sistema politika sawret id-dell tagħha fuq artna iżda wkoll karatteristiċi pożittivi li għandna nibnu fuqhom. Għalkemm l-għatx għall-ħelsien kien kbir, taħt l-Ingliżi konna nafu fejn qegħdin, taħt oħrajn kien mistur. (pġ 109/110)