Is-sistema ta’ obbligazzjonijiet kienet tobbliga lill-bdiewa jħallsu ċ-ċnus lill-Baruni sabiex jaħdmu l-għelieqi. Il-Baruni ż-Żgħir wiret l-istess mentalità tal-Baruni ż-Xiħ. Il-preżenza ta’ Karmenu fil-palazz de los Ingallos waslet biex Mark-Antonin jirringrazzja lil Rużann li baqgħet tiggwida lil binha sabiex itejjeb il-qagħda tiegħu. (pġ 88)