Marija kienet konvinta li tipprovdi edukazzjoni ta’ kwalità lil uliedha filwaqt li timpenja ruħha sabiex ikollha l-finanzi biex issostni t-tagħlim. Bi kliemha u bl-azzjonijiet tagħha wriet biċ-ċar l-għaqal u l-bżulija. Tintroduċina ma’ Pietru bħala l-werriet il-ġdid tal-ħarsa ta’ Rużann. (pġ 102/103)