Marija, bħala l-vuċi femminili f’soċjetà patrijarkali tqum kontra t-tkasbir tal-irġiel kemm b’mod verbali kif ukoll fiżiku. L-irġiel kienu jassumu setgħa fis-soċjetà mingħajr ma wettqu l-ebda azzjonijiet fil-konkret biex itejbu l-qagħda soċjali u politika f’artna. (pġ 100/101)