Francis Ebejer jirrakkonta l-istorja ta’ Marija kif minn xebba b’xogħol fiss għand il-Baruni ż-Żgħir irnexxielha tiftaħ negozju flimkien ma’ żewġha Wenzu. Marija mnebbħa minn Rużann hija ppreżentata b’karattru assertiv. Deskrizzjoni tal-ambjent rurali Malti bil-preżenza tal-Kappillan bħala figura importanti fost niesna. (pġ 95-97)