Il-Partiċipju li jaqdi l-funzjoni ta’ nom, verb u aġġettiv skont kif użat fis-sentenza. Il-Partiċipju Attiv li jiżviluppa bħala Nom tal-Aġent/tal-Ħaddiem u l-Partiċipju Passiv jista’ jiġi mfixkel man-Nom Mimmat.