1. Alla jaf tassew min aħna u x’niswew. 2. Alla jħobbna tassew kif aħna. 3. Alla dejjem lest li jaħfrilna u jilqagħna lura. L-Attitudni Nisranija: Nagħrfu tassew dak li Alla tana u x’għamel magħna. Nagħmluh mal-oħrajn billi nħobbu u naħfru lill-oħrajn.