Il-Kontenut • Informazzjoni dwar Madre Tereża. – Twieldet fis-26 t’Awissu 1910 ġewwa l-Albanija bħala Agnes Gonxha Bojaxhiu. – Hija fundatrici tas-sorijiet Missjunarji tal-Karità. – Is-sejħa tagħha kienet għad-dinja kollha imma qalbha kienet għal Ġesù biss. – Kienet tgħid: “Ħobb sakemm tbati”; “Xerred l-imħabba kulfejn tkun”; “Tħalli lil ħadd jersaq lejk mingħajr ma jitlaq aktar ferħan.” – L-importanza li għandna nagħtu lil Ġesù fl-Ewkaristija. – L-għaqda fil-familja. – Kienet turi ħafna solidarjetà mal-marid. – Ħadmet fost l-ifqar fost il-fqar. – Urietna kuraġġ kbir biex ma nibżgħux inbatu biex naqdu.