Il-Kontenut • Il-ktieb tal-Atti tal-Appostli fih żewġ ġrajjiet importanti – it-tlugħ ta’ Ġesù fis-sema (Lapsi) u l-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli (Pentekoste). • L-istudenti jfittxu dawn il-ġrajjiet fil-Bibbja – Atti 1: 4-11 u Atti 2: 1-13.