Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa jitghallmu dwar: a) …Ħtieġa ta’ impenn komunitarju b) …Il-Volontarjat u s-servizz tal-istat c) … L-Għaqdiet Volontarji f’Malta